Sønderholm.  Privat, 4,5 km.

Sporet går gennem en forhenværende grusgrav, hvor der nu er genetableret et fint naturområde med en lille sø og udsigtspunktet Tyvhøj. I søen kan man være heldig at se Lille Lappedykker og Gråstrubet Lappedykker. Stien passerer et gammelt kapel, der antages at være bygget for Århusegnenshelgen, Niels Kongesøn.

Se folder