Skellerup Ådal.  Privat, 4 km.

Sporet i Skellerup Ådal er et meget varieret spor med både å, eng, marker og stejle dalskrænter med flot udsigt over både landbrugs- og naturarealer.  Turen starter ved rensningsanlægget i Skellerup.

Se folder