Rostved Gravplads.  Privat, 2 km.

Stien fører op til en rekonstruktion af et særpræget begravelsesanlæg fra jernalderen, som blev afdækket og rekonstrueret i forbindelse med anlæggelsen af landevejen. Stiens andel del fører ud gennem engene ved Ølvad Bæk.