Øerstien går gennem det tidligere store råstofudvindingsområde, hvor der fra 1935–74 blev gravet sand, grus, ral og sten. I alt blev der dengang gravet 2,3 millioner kubikmeter materiale bort fra det 115 ha store område.
Man kan stadig se de gamle råstofgrave som langstrakte parallel søer adskilt af smalle landstrimler der har været nødvendige for at transportere det opgravede materiale til Ralværket.
Turen går gennem meget varieret natur fra sumpområder over birkeskov, ned til stranden og retur over de fine hede arealer.