Mørke Kær.  Privat, 2 km.

Mørke Kær er en typisk tørveskærmose med faste kørestier mellem nu vandfyldte tørvegravningsområder. Landskabet fremstår deefor som en mosaik af småsøer. Mosen rummer mange fuglearter, fx. Rørhøg, som kan ses fra fugletårnet midt i området. Der er store jagtinteresser i området, hvorfor hunde ikke må medtaget på en del af stien.