Egsmarks Plantage. Privat, 1,5 km

 

Djurslands Plantningsforening købte Egsmark Plantage i 1929 for at omdanne den til demonstrationsplantage for alle dem, der gerne vil vide mere om plantagen og plantagedrift, og plantningssagen generelt.  Her er bl.a. plancher om foreningens historie og skilte om træsorterne som f.eks. klitfyr, koreansk fyr, tuja, fuglekirsebær, skovfyr, bøg, lærk og sitkagran. Det er koblet digitalt op via QR-kode, så besøgende kan få flere oplysninger via smartphone. Plantagen er på ca. 13 ha., og går rundt til de mange parceller med forskellige arter af gran og fyr. Længst tilbage i plantagen er der fin udsigt over Stubbe Sø.