Jernhatten-ruten er ca. 23,5 km lang.  Grussti og mindre landeveje. Ruten starter fra Vibæk Skovvej og går ad Gravlev-stien, som er en nedlagt jernbanestrækning, gennem skov, over engområder gennem kuperet terræn, forbi Jernhatten og kysten.  Der er bl.a. mulighed for at lave afstikkere til Stubbe Sø, Ree Park Safari, Rugård Gods og Jernhatten.

Se folder om Gravlevstien

Se folder om Jernhatten